ČLENSKÉ PLATBY NA ROK 2023Ceny povolenekdospělímládež+ZTPděti do 15 let
územní mimopstruhová1200500300
pstruhová1200500300
celosvazová mimopstruhová29501600750
pstruhová31501650800
celorepubliková mimopstruhová4150..
pstruhová4350..
Členský příspěvek700300150
Zápisné35015050Brigádní členská povinnost 10 hod/rok je pro členy od 16 do 65 let, tj.narozeni v roce 1958 až 2007 včetně.
Nesplněná povinnost je nahrazena finanční částkou 50,-Kč/hod.
Částka se platí předem.
Po splnění v tomto roce se částka vrací při nákupu nové povolenky, nebo se použije pro další rok.


Stále se platí při každé návštěvě manipulační poplatek 20,-Kč na provoz výdejny.

Ceny povolenek jsou nejlevnější ze všech svazů!!!


PRACOVNÍ ČLENSKÁ POVINNOST

    Členská povinnost je v rozsahu podle předchozího, a to v dále uvedených termínech.Práce je prováděna na výlovech našich chovných rybníků, údržbě klubovny MO v Krči, nádrže Písnice a Libuš a okolí. Případně může být v letních měsících částečně nahrazena sběrem tvrdého a suchého pečiva s hodnotou za kg podle dohody a doplacením.
Usnesením členské schůze MO jsou i nadále od pracovní povinnosti osvobozeny ženy, důchodci (+65, rok narození od 1958 včetně), dále ze zákona děti a mládež a držitelé průkazu ZTP (ti mají též nárok na zlevněnou povolenku a členskou známku).
Nově je zavedena i brigádní činnost za stejných podmínek jako pro dospělé i pro mládež ve věku 16 - 18 let.

měsícdenoddo
Krč
březen18.,25.8:0013:00
duben22.,29.8:0013:00
září16.,23.8:0013:00
říjen14.,21.8:0013:00
Libušská nádrž
duben8.,22.8:0013:00
září2.,9.8:0013:00
říjen14.,21.8:0013:00


UPOZORŇUJEME na změny ve Stanovách a soupisech revírů - pozor na revíry ÚS Praha.

 • Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, vyprošťovače háčků, metr, váhu a podběrák.
 •  

 • Rybářské kontrole se předkládá státní rybářský lístek(StRL ) a povolenka k lovu (ne členská legitimace!!), policii předkládáme doklad totožnosti StRL.
 •   

 • Přisvojené ulovené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které se ihned po příchodu uvede datum a číslo revíru.
      Uložení do vezírku je možné jen do řádně jmenovkou označeného.
      Pokud nic na tomto revíru neuloví, musí řádek před odchodem vodorovně proškrtnout !!!

 • Vyjmenované druhy ryb
      (MP revíry - kapr, štika, candát, bolen, sumec, ryby lososovité a lipan;
       P revíry - kapr, ryby lososovité)
       zapisuje bezprostředně po ulovení s uvedením jejich délky a hmotnosti.


 • Dávejte si pozor na chytání v noci, vzdálenosti od prutů, na místní podmínky u délky ryb a doby lovu dle ročního kalendáře!! Pozor na usnutí v noci u vody přes půlnoc - pruty musí být z vody.
      Pokud je povoleno chytání přes půlnoc, musí být zapsáno nové datum.
      


 • Pokud se dopustíte přestupku proti rybářskému řádu a stanovám a přijdete o povolenku, nezapomeňte se k zadržení vyjádřit na zápis a podepsat!!! RS vás k tomu musí vyzvat.
      Je vhodné si rozhovor nahrát třeba na mobil. V každém případě také musíte chtít dostat kopii zjištěného přestupku.
 • Vše podstatné, včetně podmínek lovu na revíru, kde se nalézáte, najdete v soupisu revírů.

  Pavel Šebesta, předseda MO Praha 4 Michle

  zpět na úvod